Privacyverklaring Alverneese Doe Dagen

De werkgroep van de Alverneese Doe Dagen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We zorgen er daarom voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Deze persoonsgegevens worden verwerkt volgens de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)/GDPR, die sinds 25 mei 2018 in heel Europa van kracht is. In geen enkel geval zullen wij uw gegevens afgeven of verkopen aan derden. Er is een uitzondering op deze regel mogelijk, wanneer een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Persoonlijke gegevens
De (betalings)gegevens die u via de website of het inschrijfformulier aan ons verstrekt, gebruiken wij om uw kind in te kunnen inschrijven. Gegevens over allergieën, zwemdiploma’s en/of andere (medische) gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de Alverneese Doe Dagen en de E.H.B.O. tijdens het evenement. Op deze manier houden we het zo veilig mogelijk voor alle aanwezigen.

Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt wanneer dit door de werkgroep wenselijk wordt geacht. Na een deelnamejaar worden alle gegevens nog maximaal twee jaar bewaard. Mocht u wensen dat we deze gegevens verwijderen of wijzigen, dan kunt u hierover contact opnemen via ons contactformulier of alverneesedoedagen@live.nl.

Foto’s
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of uw kind op de foto mag tijdens de Alverneese Doe Dagen. Deze foto’s zullen gepubliceerd worden op onze website of sociale media. Mocht u niet willen dat uw kind op de foto staat, dan doen wij ons best om te voorkomen dat deze foto’s online verschijnen of we maken het gezicht van het kind onherkenbaar. Of dit altijd lukt kunnen we echter niet garanderen. Mocht u willen dat we een foto van de website verwijderen, dan kunt u hierover altijd contact met ons opnemen via ons contactformulier of alverneesedoedagen@live.nl.

Let op: wij hebben geen macht over de foto’s/video’s die gemaakt worden door externe partijen zoals pers en andere ouders. Mochten er door hen toch foto’s gepubliceerd worden van uw kind, dan kunnen wij niet garanderen dat deze verwijderd zullen worden, ondanks dat u heeft aangegeven dat uw kind niet op de foto gaat.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen hierover, dan kunt u contact opnemen met ons via ons contactformulier of alverneesedoedagen@live.nl..

Deze verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden. Dit kan bijvoorbeeld als gevolg van wettelijke evoluties. We vragen u daarom regelmatig deze verklaring door te lezen en te letten op wijzigingen. Deze treden in werking zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.